Meny

En stor fördel med totalentreprenad är att det ger husägare och fastighetsägare en enda punkt för kontakt och ansvar.

Totalentreprenad är en byggmetod där en entreprenör tar ansvar för hela byggprocessen från planering till färdigställande. Detta innebär att entreprenören är ansvarig för att samordna alla aktiviteter och arbetsmoment i projektet och ser till att arbetet utförs enligt överenskomna specifikationer, tidsramar och budget.

I en totalentreprenad kan entreprenören ta hand om allt från markundersökningar och bygglovsansökningar till upphandling av underentreprenörer, material och utrustning. De tar också ansvar för att övervaka arbetet och se till att det är färdigt i tid och inom budget.

En annan fördel med totalentreprenad är att det kan ge en högre grad av kvalitetskontroll och insyn i projektet. Genom att entreprenören tar ansvar för hela processen kan de se till att arbetet utförs enligt höga standarder och att kvalitetskontroller görs regelbundet.

Vi erbjuder alla typer av byggtjänster du kan tänka dig och levererar kvalitet ner till varje hammarslag.

070-461 8701

info@jlbbygg.se

Ljungadalsgatan 14

352 46 Växjö